Home | Vietnamese

Sứ mệ nh

Văn phòng Luật sư Nhân dân (OPC) là một cơ quan độc lập của chính quyền Quận Columbia. 

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2022, văn phòng OPC đã được chuyển tới địa chỉ: 655 15th Street NW, Suite 200, Washington DC, 20005-5701.

Mọi thư từ đều cần được gửi đến địa chỉ mới này. Để tiện liên lạc với nhân viên OPC trong quá trình chuyển địa điểm, tất cả các số điện thoại và địa chỉ email của nhân viên sẽ vẫn được giữ nguyên.

Sẽ không còn hoạt động kinh doanh nào được tiến hành tại địa chỉ cũ, 1133
15th Street NW. Chúng tôi sẽ đăng thông báo công khai trên trang web này và thông qua các phương tiện truyền thông khác khi các văn phòng mới mở cửa để hỗ trợ người tiêu dùng tiện ích không cần hẹn trước.

Theo luật, OPC phải đấu tranh cho người tiêu dùng các dịch vụ khí gas tự nhiên, điện, nước, điện thoại cố định trong Quận.  Luật pháp Quận Columbia chỉ định Văn phòng này là một bên trong tất cả các tố tụng liên quan đến dịch vụ tiện ích trước Ủy ban Dịch vụ Công.   Văn phòng cũng đại diện cho lợi ích của người tiêu dùng năng lượng trong Quận trước các cơ quan quản lý liên bang.

OPC được lãnh đạo bởi Luật sư Nhân dân Sandra Mattavous-Frye, một luật sư được bổ nhiệm cho một nhiệm kỳ bốn năm qua sự cố vấn và đồng thuận từ Ủy ban Quận Columbia.

Gọi OPC để biết thêm chi tiết!

Quý vị có biết?…

OPC có thể giúp đỡ những vấn đề về dịch vụ tiện ích sau:

Cắt Dịch vụ

Khiếu Nại về Dịch Vụ

Lừa đảo và Tiếp thị Gây phiền toái

Nhà cung cấp là Bên thứ ba

Tranh chấp về Hóa đơn Dịch vụ

Sắp xếp Việc Thanh toán

Hiệu quả về Năng lượng

Giáo dục cho Người tiêu dùng

Nguồn thông tin về Năng lượng Mặt trời

 

Tuyên ngôn về Quyền của Người tiêu dùng (Pepco, Telecommunications và Washington Gas Light)

 

Mở Dịch vụ Tiện ích

Các nhân viên đại diện công ty phải cung cấp thông tin nhận diện cho người tiêu dùng. §313.1

Không yêu cầu số An sinh Xã hội để mở dịch vụ.  §308.1

Các công ty không được yêu cầu khách hàng lần đầu trả tiền đặt cọc.  §307.7

Hóa đơn

Khách hàng cần được nhận hóa đơn ít nhất một lần trong mỗi chu kỳ hóa đơn.  §304.1

Gián đoạn Dịch vụ

Không bắt buộc phải trì hoãn cắt dịch vụ trong nhiều nhất 21 ngày nếu người tiêu dùng đối diện với các vấn đề sức khỏe nhất định.  §311.1

Việc cắt dịch vụ không được diễn ra 24 giờ sau bất kỳ ngày nào mà Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo nhiệt độ sẽ từ 2 độ trở xuống.  §310.3

Phục hồi Dịch vụ

Dịch vụ được mở lại trong vòng 24 giờ khi giải quyết được lý do cắt dịch vụ.  §315.1

Người tiêu dùng có quyền để giải quyết các vấn đề tranh chấp tại một buổi điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Công và OPC có thể cung cấp sự hỗ trợ pháp lý.

Nhà cung cấp là Bên thứ ba

Quý vị không cần phải đổi nhà cung cấp dịch vụ.  Nếu quý vị hài lòng với dịch vụ điện hoặc khí gas tự nhiên hiện tại của mình, quý vị không cần phải làm bất kỳ điều gì.  Cẩn thận với các quảng cáo cảnh báo rằng quý vị có nguy cơ “bỏ lỡ” lời chào mời dịch vụ hoặc rằng có một hạn chót để quý vị đổi nhà cung cấp dịch vụ.  Luôn dành thời gian tìm hiểu bất kỳ lời chào mời nào.

Cẩn thận với các Chiêu Lừa đảo!

Giả mạo là khi kẻ lừa đảo ẩn nguồn gốc thật các cuộc gọi của họ bằng cách giả dạng một số điện thoại chính đáng.

Các chiến thuật khác bao gồm người bán hàng giả mạo nhân viên từ công ty khi mưu toan vào nhà, những cuộc gọi điện tự động đến chào mời người tiêu dùng để được giảm giá dịch vụ, và chào mời về “khuyến mãi hoặc giá điện đặc biệt” cho người cao tuổi.

Dù cách chào mời là gì, đừng bao giờ cung cấp thông tin tài khoản dịch vụ, số an sinh xã hội, thông tin cá nhân khác của quý vị, hoặc trả tiền một ai đó trực tiếp hoặc trên điện thoại trước khi xác nhận rằng quý vị đang nói chuyện trực tiếp với một đại diện của công ty dịch vụ tiện ích.

Mở rộng Việc tiếp cận Năng lượng Mặt trời cho Người tiêu dùng ở DC

Có nhiều cách để xây dựng và cấp vốn cho một hệ thống năng lượng mặt trời. Quý vị có thể mua hoặc thuê các tấm pin mặt trời và đặt chúng trên mái nhà mình.
Nếu quý vị không làm chủ một căn nhà, hoặc nhà quý vị không phù hợp cho pin mặt trời, quý vị có thể tham gia vào cộng đồng năng lượng mặt trời.  Cộng đồng năng lượng mặt trời là cách để nhiều khách hàng chia sẻ các lợi ích về điện và kinh tế của năng lượng mặt trời từ một dự án duy nhất.

Nếu quý vị làm chủ một căn nhà, một cách mà quý vị có thể tiết kiệm tiền cho hệ thống năng lượng mặt trời là tham gia mua số lượng lớn qua chương trình hợp tác năng lượng mặt trời.  Chương trình hợp tác năng lượng mặt trời sắp xếp cho những người chủ nhà trong một khu phố hợp tác với nhau để có các tấm pin mặt trời.

Tuyên ngôn về Quyền của Người tiêu dùng DC Water

OPC muốn khách hàng của DC Water biết các quyền và trách nhiệm của họ với tư cách là người tiêu dùng nước. Tuyên ngôn về Quyền của Người tiêu dùng DC Water thừa nhận rằng các dịch vụ do DC Water cung cấp là quan trọng đối với tất cả cư dân Quận Columbia, và các dịch vụ này phải có và được thực hiện theo những điều khoản công bằng và hợp lý.  Đọc Tuyên ngôn về Quyền của Người tiêu dùng ở đây: https://bit.ly/3edYiXR

Cảnh Báo Người Tiêu Dùng

Bên dưới là một số đường dẫn quan trọng nhất quý vị có thể dùng để được giúp đỡ với dịch vụ của chúng tôi.

 

Văn phòng Luật sư Nhân dân|655 15th Street NW, Suite 200, Washington, DC  20005|Số điện thoại 202-727-3071|Số fax: 202-727-1014|TTY/TDD (khiếm thính):  202-727-2876|Email:  info@opc-dc.gov|Trang web:  www.opc-dc.gov|Facebook.com/DCPeoplesCounsel|Twitter @DCOPC|Instagram @DCOPC